Home

PolePosition versterkt de positie van jongeren (10 – 27 jaar) door hen bewust te maken van hun vaardigheden en mogelijkheden en hen te helpen om die zo in te zetten dat zij een zelfstandige en actieve rol kunnen nemen in hun eigen leven en in de wereld om hen heen.
Dat doen we door het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van projecten en initiatieven door, voor en met jongeren.

Samenwerking en realisatie in Nederland, Europa en Marokko.

Maatschappelijke deelname: meedoen kan op verschillende manieren, wat niet alleen betekent dat we jongeren betrekken bij PolePosition, maar juist ook de dialoog tussen jongeren en anderen bevorderen, deelname van jongeren aan het publieke debat stimuleren en creatieve en nieuwe vormen van participatie initiëren.

Ondernemerschap is voor PolePosition de verzamelnaam voor alle activiteiten waarbij jongeren een bepaalde mate van (economische) zelfstandigheid bereiken. Dat betekent dat wij hen (laten) ondersteunen bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijf, jongeren coachen en trainen en meehelpen om ideeën tot uitvoer te brengen.

Sterke netwerken: je rol en verantwoordelijkheid nemen gaat beter als je jezelf en de wereld om je heen kent en je daarbij op je gemak voelt. Zo’n kennismaking met diverse werelden en netwerken kan goed door samenwerking met rolmodellen en volwassenen die kennis en netwerken delen, maar ook door passende stages of vrijwilligerswerk in binnen – en buitenland.

Informeel leren: jongeren leren in een formele omgeving maar ook van situaties in hun dagelijks leven en passen die kennis (onbewust) toe. Het is goed als zij zich bewust zijn van deze informele vorm van leren en daar gericht gebruik van maken en dat de (werk)omgeving dit informele leren ziet, erkent en benut.