No limits

Aanleiding

Nederland telt veel getalenteerde jongvolwassenen met kennis en ambities die van waarde zijn voor onze samenleving. Recente cijfers laten zien dat een deel van hen het niet goed lukt om werk te vinden dat past bij hun ambitie en opleiding. Dat blijkt voor hoger opgeleide jongeren met een migratie-achtergrond extra lastig, wat veel te maken heeft met het ontbreken van een netwerk. Daarnaast zijn jongeren met een migratie achtergrond vaak niet in beeld wanneer door werkgevers wordt gezocht naar nieuwe medewerkers of denkt men dat zij niet in het gezochte profiel passen.

Het programma

Wij willen de situatie veranderen door gerichte, concrete en zichtbare acties met dito resultaten op korte termijn en meer strategische acties die op langere termijn effect sorteren in denken en doen.

We richten ons op zowel jongeren, professionals, werkgevers als opleidingsinstituten met acties op vier terreinen:

  • meet and greets waarbij werkgevers en de nieuwe generatie elkaar ontmoeten;
  • 1:1 matching tussen jongeren en professionals die hen verder op weg kunnen helpen;
  • trainingen die vaardigheden, kennis en inzicht vergroten;
  • adviesgesprekken met werkgevers over het vinden en binden van de nieuwe generatie.

We gaan ervan uit dat deze inspanningen binnen maximaal drie 3 jaar tijd leiden tot:

  • meer mensen met een divers en effectief professioneel netwerk.
  • minder achterstand op de arbeidsmarkt onder hoogopgeleide jongeren met een migratieachtergrond;
  • meer diversiteit in het midden en hoger kader van organisaties.

Realisatie

De basis van No Limits wordt gevormd door een projectgroep bestaande uit een ondernemer, een zzp’er werkzaam in de maatschappelijke sector en een projectcoördinator. In aanvulling daarop is er breed en divers netwerk van professionals die kennis, eigen netwerken en tijd inzetten om van plannen werkelijkheid te maken.

Voor meer informatie: mail@nullno-limits.nu

Uitnodiging Meet & Greet 17 mei

  • MEET AND GREET MAART 2017

    Op 16 maart jl. organiseerde No Limits de eerste bijeenkomst in de Rechtbank. In deze eerste bijeenkomst wilden we graag jongeren aan het woord laten over de problematiek waar No Limits oplossingen voor aandraagt. Negen jongeren gaven gehoor aan deze oproep. Vragen als: Hoe wordt een initiatief als No Limits door hen ontvangen, wat is hun ervaring bij het zoeken van een stageplek of baan... Lees meer