No limits

Wat we doen

No Limits realiseert ontmoetingen tussen jonge mensen, professionals en werkgevers en draagt daarmee bij aan een sterk en divers werkend Nederland.

Waarom

Nederland telt veel getalenteerde jongeren en jongvolwassenen met brede interesses en ambities die van waarde zijn voor onze samenleving. Recente cijfers laten zien dat een deel van hen het niet goed lukt om werk te vinden dat past bij hun ambitie en opleiding. Dat blijkt voor jongeren met een migranten- achtergrond extra lastig. Dat heeft veel te maken met het ontbreken van een netwerk dat hen kan steunen of dat als ‘kruiwagen’ kan dienen. Daarnaast zijn jongeren met een migratie achtergrond vaak niet in beeld wanneer door werkgevers wordt gezocht naar nieuwe medewerkers of denkt men dat zij niet in het gezochte profiel passen.

Voor wie

Jonge mensen tussen de 17 en 27 jaar die een opleiding volgen of afgerond hebben, een stap willen zetten in hun loopbaan en baat hebben bij:

  • contact met professionals die ingangen hebben bij organisaties of daarin kunnen coachen;
  • uitbreiding van contacten en netwerken met werkgevers;
  • versterken van specifieke vaardigheden.

Werkgevers die bij werving en selectie nog vaak kiezen voor standaard wervingskanalen en kandidaten met een voor de organisatie typerend profiel. No Limits wil deze organisaties bewust maken van de keuzes die zij maken bij het samenstellen van hun personeelsbestand en hen laten kennismaken met een nieuwe en meer diverse generatie.

Hoe

We versterken de professionele netwerken en contacten van jonge mensen door:

  • 1:1 matching tussen jongeren en professionals die hen verder op weg kunnen helpen.
  • meet and greets waarbij werkgevers kennismaken met de nieuwe generatie en vice versa
  • trainingen die jonge mensen de gelegenheid biedt om specifieke vaardigheden te versterken
  • gesprekken met werkgevers over het vinden en binden van de nieuwe generatie.

Wat het oplevert

  • Meer jonge mensen met een goed professioneel netwerk, die gericht en succesvol een volgende loopbaan stap kunnen zetten.
  • Organisaties met ruimere blikken op de nieuwe generatie, wat de kansen van jonge mensen vergroot en organisaties sterker maakt.
  • Meer kennis en begrip door de ontmoetingen met de talenten, kennis, ideeën, ambities en mogelijkheden van ‘de ander’.