No limits

Aanleiding

Nederland telt veel getalenteerde jongvolwassenen met kennis en ambities die van waarde zijn voor onze samenleving. Recente cijfers laten zien dat een deel van hen het niet goed lukt om werk te vinden dat past bij hun ambitie en opleiding. Dat blijkt voor hoger opgeleide jongeren met een migratie-achtergrond extra lastig, wat veel te maken heeft met het ontbreken van een netwerk dat hen kan helpen of als ‘kruiwagen’ kan dienen. Daarnaast zijn jongeren met een migratie achtergrond vaak niet in beeld wanneer door werkgevers wordt gezocht naar nieuwe medewerkers of denkt men dat zij niet in het gezochte profiel passen.

Het programma

Wij willen de situatie veranderen door gerichte, concrete en zichtbare acties met dito resultaten op korte termijn en meer strategische acties die op langere termijn effect sorteren in denken en doen. We richten ons in het programma op zowel jongeren, professionals, werkgevers als opleidingsinstituten met acties op vier terrreinen:

  • 1:1 matching tussen jongeren en professionals die hen verder op weg kunnen helpen.
  • meet and greet’s waarbij werkgevers kennismaken met de nieuwe generatie en vice versa
  • trainingen die jonge mensen de gelegenheid biedt om specifieke vaardigheden te versterken
  • gesprekken met werkgevers over het vinden en binden van de nieuwe generatie.

Jaarlijks werken we in drie projectfasen, gericht en planmatig met jongeren en werkgevers aan de activiteiten zoals eerder benoemd. We matchen jongeren en professionals op basis van vraag & aanbod en organiseren een meet and greet waar we alle deelnemers met elkaar in contact brengen. Daarna volgt een programma van workshops, trainingen, matches, adviesgesprekken en organiseren we na 4 maanden een tweede meet and greet waar ervaringen en resultaten worden gedeeld en (gematchte) jongeren en professionals/werkgevers concrete afspraken maken over hun samenwerking voor de rest van het jaar. Deze meet and greet is tegelijkrtijd de start voor een nieuwe groep deelnemers (jongeren en professionals). Resultaat aan het einde van onze projectperiode:

  • Meer jonge mensen met een goed en effectief professioneel netwerk.
  • Minder achterstand op de arbeidsmarkt van hoogopgeleide jongeren met migratieachtergrond.
  • Meer diversiteit in midden en hoger kader van organisaties.

Realisatie

De basis van No Limits wordt gevormd door een projectgroep bestaande uit een ondernemer, een zzp’er werkzaam in de maatschappelijke sector en een projectcoördinator. In aanvulling daarop is er breed en divers netwerk van professionals die kennis, eigen netwerken en tijd inzetten om van plannen werkelijkheid te maken. Uniek is dat vanaf de start, werkgevers zich hebben verbonden aan de doelen en deelname hebben toegezegd en dat we een adviesgroep hebben bestaande uit jonge mensen, werkgevers en opleidingsinstituten. Zij houden de vinger aan de pols, komen met suggesties die No Limits verder versterken en denken mee over dilemma’s of punten waar we in de uitvoering tegen aanlopen.

Voor meer informatie: mail@nullno-limits.nu